Krynicki Park Linowy

imprezy integracyjne, atrakcje turystyczne Krynica Zdrój

park linowy mapa

Regulamin Krynickiego Parku Linowego

1.  Z Krynickiego Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
2.  Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
3.  ATRAKCJE PARKU:
a)  Trasy: Wysoka, Zjazdowa, Extreme przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 135 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem  do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
b)  Trasa Średnia - Zielona i Trasa Średnia - Niebieska przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 110 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
c)  Trasa Niska i Trasa Maluch - bez ograniczeń wzrostu. Na Trasie Maluch rodzice lub opiekunowie pomagają dzieciom.

d)  Trasa Bąbel - min. 2 lata.
e)  Big Swing - max. 120 kg
4. Dzieci w wieku do lat 10 mogą pokonywać trasy wyłącznie z osobą dorosłą, która bierze odpowiedzialność za dziecko (osoba dorosła może towarzyszyć  maksymalnie dwójce dzieci), a powyżej 10-stego roku życia - w zależności od rekomendacji instruktora (nie dotyczy trasy niskiej oraz trasy Bąbel).
5.  Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 175 cm z tras  średnich jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na  takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 175 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.
6.  Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad       bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
7.  Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Krynickiego Parku Linowego.
8.  Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie.
9. Zakup biletu na trasę Bąbel uprawnia do zabawy w mini parku linowym bez limitu przejść i czasu, w trakcie jednego dnia.
10.  Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
11.  Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
12.  Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
13.  Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów i stosować się do regulaminu.
14.  Jeśli uczestnicy nie będą przestrzegać regulaminu lub nie będą stosować się do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i innych urazów, za  które organizator atrakcji nie odpowiada.
15.  Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
16.  Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.
17. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
18.  Osobom, które w trakcie zabawy zrezygnują z dalszej kontynuacji z przyczyn zależnych od uczestnika nie będą zwracane koszty biletu.

  Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Krynickim Parku Linowym:

- Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask, trasa Bąbel – tylko kask).
- Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
- Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmian przy nim.
- Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów, lub całkowicie zdjąć.
- Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
- Podczas przechodzenia trasy Bąbel należy zachować spokój, NIE SKAKAĆ po przeszkodach, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom. Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki.
- Przemieszczając się po trasach linowych karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
- Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
- Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
- Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
- W przypadku nietypowych przejazdów należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych.
- Po dojściu do platformy należy przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej oznaczonej czerwonym kolorem.
- Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
- Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona kolorami.
- Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
- Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
- Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja siedząca.
- Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
- Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
- Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, to wtedy należy zaczekać aż się zatrzymamy a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
- Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
- Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej, pochylni, drabiny jakubowej i pala buszmena karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
- Pokonywanie drabinki speleo wymaga wpięcia do samohamowacza.
- Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
- Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
- Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
- Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych.
- W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
- Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
- Wszelkie wypadki, kontuzje, złe samopoczucie, a także swe zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie stanu technicznego wyposażenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.

- Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasami parku i w pobliżu zjazdów. Ze względów organizacyjnych, położenia oraz zachowania naturalnego ukształtowania terenu organizator atrakcji nie wyznaczył ścieżek nie krzyżujących się z trasami linowymi. W związku z tym przy poruszaniu się po parku należy zwracać uwagę na poruszających się na wysokościach użytkowników. Przebywając na terenie parku należy mieć świadomość, że na trasach linowych znajdują się użytkownicy, co powoduje zagrożenie upadku przedmiotów będących w ich posiadaniu. Wejście na teren parku tożsame jest z akceptacją i świadomością tych zagrożeń. Za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu organizator atrakcji nie odpowiada.
- Organizator atrakcji podejmuje wszelkie działania i czynności, które mają na celu ograniczenie zagrożeń wynikających z użytkowania tras linowych, jednak korzystanie z nich wiąże się z ryzykiem urazu jak każde rekreacyjne uprawianie sportu.

* Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
* Zastrzegamy sobie prawo do przerwania działalności parku w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, burza, silny wiatr...), a także możliwość nieudostępnienia parku podczas organizowania imprez zamkniętych.

 
Copyright © 2018 Krynicki Park Linowy. All Rights Reserved
Realizacja StrefaOnline.com