Dokumenty i formularze


Osoby niepełnoletnie mogą korzystac z Pakru Linowego za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. W przypadku gdy osoba taka wybiera się samodzielnie do parku, prosimy o wypełnienie formularza "Oświadczenie dla rodziców".

Załączniki

Oświadczenie dla rodziców (.pdf)
Oświadczenie dla opiekunów grupy (.pdf)